Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik nieuwe containers?

Het omwisselen van containers gaat per dorp. Als uw dorp aan de beurt is ontvangt u een brief. Hierin staat welke dag u nieuwe containers krijgt. En wanneer u de oude containers aan de weg moet zetten.

Ik heb nog geen brief ontvangen, klopt dat?

Ja, dat kan. De brieven worden per dorp verstuurd. Dit gebeurt in maart en april. Heeft u na 23 april nog steeds geen brief ontvangen? Bel dan met DVL: (0800) 020 10 42.

Hoeveel containers krijg ik?

U ontvangt een nieuwe grijze container (grijze romp met grijs deksel) met een inhoud van 240 liter. En een nieuwe groene container (grijze romp met groen deksel) van 240 liter. Beide containers hebben een chip.

Ik wil een container houden voor oud papier, mag dat?

Dat mag. Bent u gewend dat uw oud papier wordt opgehaald? Dan kunt u het nu aanbieden in een container. De container wordt geleegd door de vereniging die in uw dorp de papierinzameling doet.

Woont u in de voormalige gemeente Bellingwedde (postcodes beginnend met 96 én Veelerveen)? Let dan op: uw oude containers hebben een ‘opnamekraag’. Verenigingen die oud papier ophalen kunnen containers met ‘opnamekraag’ niet legen. U mag ook containers houden voor andere doeleinden. Let wel op: oude containers worden na de wisseling niet meer geleegd. Deze kunt u dus niet meer aan de weg zetten.

Ik heb een extra grijze container. Wat moet ik doen?

U zet ál uw oude containers aan de weg. Wilt u opnieuw een extra grijze container? Dan kunt u bellen met de gemeente Westerwolde: 0599 32 02 20. Alleen als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een nieuwe extra grijze container. De voorwaarden vindt u op www.westerwolde.nl/extracontainer. Let op: vanaf 2022 betaalt u jaarlijks een bedrag voor de extra grijze container.

Ik heb een container voor oud papier. Wat gebeurt hiermee?

Inwoners van de voormalige gemeente Bellingwedde (postcodes beginnend met 96 én Veelerveen) hebben een container voor oud papier. Deze ruilen wij niet om en kunt u blijven gebruiken zoals u altijd gewend was.

Ik wil een extra groene container, mag dat?

Nee. U kunt geen extra groene container krijgen.

Waarvoor is de chip?

De chip is gekoppeld aan uw adres. Zo weet de gemeente Westerwolde precies hoeveel containers op elk adres aanwezig zijn.

Moet ik betalen per leging?

Nee, nu nog niet. Vanaf 2022 wel. Vanaf dan betaalt u per leging van uw container. Eind 2021 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Ik zet mijn containers nooit bij de weg, omdat ik ze niet gebruik. Zijn de nieuwe containers wel nodig?

Ja, de containers horen bij de woning. U heeft deze in bruikleen.

De gemeente is wettelijk verplicht om bij ieder adres waar mensen zijn ingeschreven afvalcontainers te plaatsen.
Ook is het wettelijk verplicht dat u afvalstoffenheffing betaalt. Ook als u het afval via een ander bedrijf afvoert.

Ik heb geen/te weinig stickers gekregen. Wat nu?

Bel met DVL via 0800 0201042.

Het adres en/of huisnummer op de stickers klopt niet. Wat nu?

Ga eerst na of de stickers per ongeluk verruild zijn met die van de buren. Is dit niet het geval? Bel dan met DVL: 0800 0201042.

Ik ben mijn nieuwe container kwijt. Wat nu?

Bel zo snel mogelijk met DVL via 0800 0201042. DVL blokkeert de chip in de container zodat de container niet geleegd kan worden.

Ik heb een brief ontvangen, maar ik maak gebruik van een gezamenlijk verzamelsysteem. Wat nu?

Bel met DVL: 0800 0201042.

Ik ben niet thuis op de datum in de brief. Wat moet ik doen?

Vraag iemand in uw omgeving om de containers op de betreffende datum ’s morgens voor 7.00 uur buiten te zetten. Lukt dit niet? Bel dan met DVL 0800 0201042.

Ik ben vergeten mijn oude containers aan de weg te zetten. Wat nu?

Bel met DVL via 0800 0201042.

Ik heb een (klein)bedrijf en wil graag een grijze of groene container, mag dat?

Nee. De containers zijn alleen voor particulier gebruik. Wij plaatsen geen containers bij bedrijven.

Waarom krijg ik nieuwe containers?

  • In de nieuwe containers zit een chip. Deze is gekoppeld aan uw adres. Met deze chip registreert Omrin de legingen.
  • Met de invoering van nieuwe containers weet de gemeente Westerwolde precies hoeveel containers op elk adres aanwezig zijn.

Ik heb een container voor medisch afval. Wat nu?

U zet álle oude containers bij de weg. Ook de container voor medisch afval. U ontvangt bij de levering van de nieuwe grijze en groene container ook een container voor medisch afval. U hoeft hiervoor niets te doen. Is de medische container niet geleverd? Neem dan contact op met DVL: (0800) 020 10 42.

Wat als ik niet mee wil werken?

Uw medewerking bij het project is erg belangrijk! Uw huidige containers worden na de levering van de nieuwe, niet meer geleegd.